ingilizce siteingilizce site

İnovasyon

Tanıtıma Nerden Başlamalıyım? Ürününüzün patent/ faydalı model belgesini aldı iseniz tanıtım için hazırlıklara başlamalısınız. Patent/faydalı...
Bir yenilik, icat ya da  buluşun, hayata geçirilmeden önce mutlaka patent işlemlerinin yapılması gerekir. Patent,...
Patent Nedir? Sınırlı bir yer ve süre için üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini,...
Faydalı Model Nedir? Dünyada ve Türkiye’de yeni, sanayide uygulanabilir olan buluşa faydalı model denir.  Faydalı...
İnovatif fikir geliştirilip detaylandırıldıktan sonra izlenmesi gereken adım Ülkemizde veya Dünyada kullanılan aynı ürün olup...
İnovasyon hemşirelik mesleğinin doğasında vardır. Henüz mesleğin eğitim yıllarında dahi öğretilen “Hemşire Yaratıcıdır” öğretisi meslek...
Günümüzde bilgi akışında yaşanan yoğunluk, bireylerin çok yönlü gelişmesini ve yeni roller üstlenmesini zorunlu kılmaktadır....
Hizmetlerin giderek birbirine benzediği günümüzde; kurumlar varlıklarını sürdürebilmek için birbirleriyle kıyasıya rekabet içinde olmalıdır. Başarılı...