ingilizce siteingilizce site

İnovatif Hemşirelik Derneği


Patent Nedir ve Nasıl Patent Belgesi Alırım?

Patent Nedir?

Sınırlı bir yer ve süre için üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, kullanılmasını veya satılmasını engelleme yoluyla sahibine tanınan tekel hakkıdır. Bu hakkın kullanılabileceğini gösteren belgeye ise patent belgesi denir.

Buluş Nedir?

Buluş, teknoloji alanında belirli bir sorunun çözümüne ilişkin, teknik özelliği olan fikir ürünüdür. Aynı teknik problemin her farklı çözümü farklı bir buluştur. Buluş, teknik özelliğe haiz olmalıdır. Aksi takdirde sadece soyut ve kavramsal düzeyde bir önermeden bahsedilebilir. Teknik nitelik ürünün fiziksel niteliklerinden, faaliyetin niteliğinden ya da teknik nitelikte olmayan bir faaliyette teknik araçların kullanılmasından kaynaklanabilir. Buluş bazen yepyeni bir cihaz, ürün, yöntem veya prossesin yaratılması, bazen de bilinen bir ürün veya proseste yapılan ilerlemeye dönük bir iyileştirmedir.

Bir buluş sahibi patent isteme hakkını, buluşu yapana veya onun haleflerine ait olup, başkalarına devri mümkündür. Buluş birden çok kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmişse, patent isteme hakkı, taraflar başka türlü kararlaştırmamışsa, bunlara müştereken ait olur. Aynı buluş birbirinden bağımsız birden çok kişi tarafından aynı zamanda gerçekleştirilmişse, patent isteme hakkı, daha önce başvuru yapana veya diğerine göre rüçhan hakkı olana aittir. Patent almak için ilk başvuran kişi, aksi sabit oluncaya kadar, patent isteme hakkının sahibidir.

Patent Nasıl Alınır?

Türkiye’de patent almak için, tek yetkili kuruluş olan Türk Patent Enstitüsi’ne başvuru yapılmalıdır. Enstitü ulusal başvurular ile patent işbirliği kapsamında ulusal fazda patent koruması talep eden başvuruların işlemlerini yürürlükteki mevzuat kapsamında işlemlerini yürüterek patent belgesi vermektedir.

Patent İçin Kriterler Nedir?

 • Teknik olmalı

Bir buluşun patentle korunabilmesi için teknik bir özelliğinin olması önkoşuldur.

 • Yenilik içermeli

Buluş iddiası dünya üzerinde daha önce kamuya sunulmamış olmalıdır.

 • Sanayiye uygulanabilir olmalı

Tarım dahil sanayinin herhangi bir alanında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise sanayiye uygulanılabilir olduğu kabul edilir.

 • Buluş basamağı içermeli

Buluş, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından,tekniğin bilinen durumundan aşikâr bir şekilde çıkarılamayan, bir teknik ilerleme sonucunda gerçekleşmişise, buluşun tekniğin bilinen durumunu aştığı kabul edilir.

Patent Ve Faydalı Model Arasındaki Fark

Patent Ve Faydalı Model Arasındaki Fark 

Patent Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

 • Başvuru dilekçesi (1 adet)
 • Buluş Konusunu açıklayan tarifname (2 nüsha)
 • Korunması istenilen buluşun yeni olduğu iddia edilen teknik özellikleri kapsayan istem veya istemler(2 nüsha)
 • Tarifnamede istem veya istemlerde atıf yapılan teknik çizimler (2 nüsha)
 • Özet (2 nüsha)
 • Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge

Patent Belge Süreci Nasıldır?

 • Başvuru
 • Araştırma: Başvurudan itibaren 15 ay içinde
 • İlan :Başvurudan itibaren 18 ay içinde
 • İtiraz: İlandan itibaren 6 ay içinde
 • İnceleme :Araştırmadan itibaren ortalama 9 ay sonra
 • Belge: Başvurudan itibaren ortalama 36 ay sonra

Patentler incelemeli ve incelemesiz patent olarak iki kısma ayrılmaktadır;

İncelemeli patentlerde koruma süresi 20 yıl.

İncelemesiz patentlerde koruma süresi 7 yıldır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort avcılar escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort ataköy escort beylikdüzü escort