ingilizce siteingilizce site

HEMŞİRELİKTE VE EBELİKTE İNOVATİF DÜŞÜNME VE UYGULAMA EĞİTİMİ

Teknolojinin hızla geliştiği dünyada ülkelerin rekabet güçlerini arttırmalarının başında inovasyon ve AR-GE çalışmalarına yaptıkları yatırım gelmektedir. Ülkelerin temel kalkınma güçlerini arttırabilmelerinde teknoloji, inovasyon ve girişimcilik büyük önem taşımaktadır. İnovasyon, hemşirelik bakımında kalitenin geliştirilmesi ve sürdürülmesinde hayati bir önem taşımaktadır. Bu aşamada hemşireler bakım kalitesini arttırmak için yeni ve yaratıcı faaliyetleri yürütmektedirler. Ülkemizin 2014 – 2023 bölgesel gelişme ulusal stratejisi içerisinde de yenilikçilik ve girişimcilik önemli bir yer kapsamaktadır. Ülkemizin 2023 hedeflerine katkı sağlamak ve sağlık sektöründe inovasyon odaklı çalışmaların gerekliliği nedeniyle İnovatif Hemşirelik Derneği olarak hemşirelikte inovasyon ve girişimcilik sürecini desteklemek için çalışmalar aktive etmekteyiz. Çalışmaların ana amacı hemşirelerin inovasyon ve girişimcilik süreçlerine aktivasyonlarını artırarak mesleğimize ve ülkemize katmadeğer sağlamaktır.

Hemşirelikte inovasyon sürecinin başlatılmasının temel basamaklarını; fırsat yaratmak, motivasyonu sağlamak, yol gösterici süreçleri desteklemek ve süreci cazip hale getirecek modelleri dizayn etmek oluşturmaktadır. Derneğimiz sürecinde başlattığımız inovasyon çalışmaları; hemşirelerin inovasyon sürecine olan katılımlarını arttırarak, hemşirelerin maliyet etkin, hedefleri belirlenmiş ve kaliteli sağlık bakım sistemine entegrasyonlarını desteklemektedir. Böylece fikirleri belgelendirme sürecine geçmeden önce olgunlaştırabilir ve prototipini geliştirebilir, eksik yönlerini fark ederek çözüm geliştirebilirler. İnovasyon yaygınlaştırma aşamasında yapılacak eğitimler ve uygulama süreçlerinde geliştirilen prototipler kişilerin ürünlerini somut olarak gözden geçirmelerini sağlayacağından gerekli düzenlemeleri yapabilecektir. Fikirlerin son haline karar verilmesi ile birlikte belgelendirme süreci için kişilere danışmanlık sağlanacaktır.

Hemşirelerin/Ebelerin geliştirdikleri fikirleri sağlık alanında bulunan diğer tüm meslek grupları ile ortak bir çözüm sunabilecekleri, fikirlerinin olumlu ve olumsuz yönlerini veya geliştirilmesi gereken yönlerini fark edebilecekleri bir ortam sağlamak amacıyla İstanbul İl Dernekler Müdürlüğü tarafından proje desteği ile desteklenen “Hemşirelikte ve Ebelikte İnovatif Düşünme ve Uygulama Eğitimi” 01.12.2018 tarihinde derneğimiz tarafından gerçekleştirilmiştir.

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ